otrdien , 26 septembris 2023
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Rīcības plāns Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai

Rīcības plāns Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai

Rīcības plāns

Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana

2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai

Projekta „Build Up Skills – Latvija” ietvaros, sadarbībā ar ekspertu paneli ir izstrādāts Rīcības plāns „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”.

Projekta ietvaros tiek plānotas 5 reģionālas tikšanās katrā no Latvijas reģioniem, lai diskutētu par Rīcības plānu un tā ieviešanu, individuālās tikšanās ar valsts institūcijām un valsts līmeņa organizācijām, kā arī nacionāla līmeņa konference Vadlīniju un Rīcības plāna prezentēšanai.

Šā gada 6.martā Rīgas domē, notika projekta „ Build Up Skills – Latvija” Uzraudzības komitejas pārstāvju, partneru un ekspertu tikšanās. Sanāksmē informēja par līdzšinējo darbību projekta ietvaros, prezentēja ekspertu un partneru izstrādāto Rīcības plānu, izvērsās diskusijas par Rīcības plāna ieviešanas aktivitātēm. Partneri tika informēti par Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy vadlīnijām un uzsaukumu, nākamajām darbībām.

Sagatavotais Rīcības plāns ir izsūtīts visām atbildīgajām ministrijām ar lūgumu iepazīties un nozīmēt atbildīgo tālāko sarunu risināšanai. Šobrīd visi spēki tiek veltīti, lai prezentētu izstrādāto Rīcības plānu un apriestu ieteikto uzdevumu ieviešanas iespējas.

Tuvākie plāni:

* Sagatavota informācija par projekta aktivitātēm reģionos;

* 28. martā paredzēta tikšanās LLU Jelgavā, kur prezentēsim Rīcības plānu;

* Ir notikuši un paredzēti mazāki pasākumi skolās. 12. martā bija tikšanās Mālpilī, kur notika uzņēmēju dienas kopā ar Mālpils Profesionālajā vidusskolu un 27. martā notiks seminārs Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskolā.

Vairāk iepazīties ar projekta aktivitātēm un Rīcības plānu Jūs varat:

www.rpr.gov.lv/bus

 

BUS_newsletter

BUS_Roadmap_Latvia_LV_FIN_18.03.2013.

Seminars_Ricibas_planam_Jelgava_ 28032013

.

--> -->