pirmdien , 28 novembris 2022
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda projekts: „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē”

Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda projekts: „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē”

Šā gada 11. aprīlī, viesnīcā Tallink Hotel Riga, notika Latvijas Celtnieku arodbiedrības projekta „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē” atklāšanas seminārs, kurā piedalījās visas sociālā dialoga puses: valsts puse, darba devēju un darba ņēmēju organizācijas. Seminārā piedalījās arī projekta sociālie partneri: Norvēģijas Celtnieku arodbiedrība Fellesforbundet, kas dalījās ar Norvēģijas pieredzi cilvēka cienīga darba jautājumā.

Semināra mērķis bija iepazīstināt sociālos partnerus ar projektu „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē”, tā aktivitātēm un noskaidrot, kas ir cilvēka cienīgs darbs un kā tas izpaužas praksē no dažādu institūciju skata punktiem.

Semināra laikā iesaistītās puses dalījās ar viedokli un savu redzējumu par cienīgu darbu būvniecībā.

Latvijas Celtnieku arodbiedrības izpratnē cienīgs darbs satur šādus astoņus aspektus:

 1. Darbs. Stabilitāte. Nodarbinātība

 2. Cienīga darba samaksa

 3. Droši, nekaitīgi darba apstākļi un vide

 4. Sociālā aizsardzība

 5. Darba tiesību ievērošana

 6. Iespēja pilnveidoties

 7. Sociālā vide. Kontakti ar kolēģiem, savstarpēja cieņa

 8. Nediskriminēšana

Darba devēju organizācija, projekta sociālais partneris – Latvijas Būvnieku asociācija uzskata, ka cienīgs darbs sevī ietver:

 • Būvnieka profesijas prestiža celšanu

Strādājošo skaita palielināšanu

 • Darba apstākļus

Darba drošības paaugstināšanu

Darbinieku izglītošanu darba drošības jautājumos

 • Darba devējs – darba ņēmējs

Darbinieku motivācijas paaugstināšanu

Profesionālās kvalifikācijas celšanu

Kā iespējams risinājums darba vides un cienīga darba attīstības uzlabošanā, tika piedāvāts: uzņēmēju un strādnieku motivācija un strādnieku pārkvalifikācija.

Pēc diskusijām sociālā dialoga puses vienojas, ka cienīgu darbu būvniecības nozarē būtu iespējams attīstīt ar profesionālās kvalifikācijas celšanas stimulēšanu – ieviešot profesionālo kvalifikāciju gradāciju (profesiju kategorijas). Lai to panāktu, nozares profesionālajām organizācijām ir jāsadarbojas, jāattīsta sociālais dialogs un jāiesaista sarunās arī atbildīgās valsts iestādes, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija.

Kontakti papildus informācijai:

LCA projektu vadītāja Līga Kokmane, tālr: +371 27808971, liga@lca.lv, www.lca.lv

.

--> -->