svētdien , 16 janvāris 2022
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Būvkomersantu reģistra un Statistikas pārvaldes dati par uzņēmumiem, kas darbojas būvniecības nozarē 2013. gada statistika.
Būvkomersantu reģistra un Statistikas pārvaldes dati  par uzņēmumiem, kas darbojas būvniecības nozarē  2013. gada statistika.

Būvkomersantu reģistra un Statistikas pārvaldes dati par uzņēmumiem, kas darbojas būvniecības nozarē 2013. gada statistika.

BRK1

 

BRK2

 

BRK3

BRK4

Latvijas būvniecības sektors ir sācis atkopties pēc lielā krituma 2010. gadā.

Apskatot Būvkomersantu reģistra statistiku 2012. gadā un 2013. gadā, var vērot, ka parādās vairāk ekonomiski aktīvo būvkomersantu.

 Pa visam no būvkomersantu reģistra 2013. gadā līdz aprīlim ir izslēgti 256 būvkomersanti.

 Kaut arī no buvkomersantu reģistra tiek izslēgti būvkomersanti, tiek reģistrēti aizvien jauni un ekonomiski aktīvi būvniecības uzņēmumi un individuālie komersanti. To var redzēt pēc ekonomiski aktīvo buvkomersantu pieauguma 2013. gadā.

 

Apskatot datus par Eiropas Savienību tad, būvniecības apjoms martā ES ir samazinājies par 7,2% salīdzinot ar iepriekšējā gada martu.

Tikmēr salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi būvniecības apjoms eirozonā martā samazinājās par 1,7%, bet ES – par 1,1%.

Par Latvijas būvniecību dati „Eurostat” tiek iesniegti vienreiz ceturksnī.

Būvniecības apjoms pirmajā ceturksnī ir palielinājies par 9,8% salīdzinot ar pagājušā gada I cetruksni.

 

Kā redzams būvniecības apjomi sāk palielināties sākot no 2011. gada I ceturksņa. Redzams arī kāpums par 9,8% 2013. gada I ceturksnī salīdzinot ar 2012. gada I ceturksni.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

 

Pavisam
(faktiskajās cenās, milj. latu)

2013.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar

2012.gada 4.cet.,%
(salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2012.gada 1.cet.,%
(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

142,8

1,4

9,8

Tai skaitā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

20,6

37,0

2,3 reizes

Administratīvās ēkas

6,7

43,0

-11,6

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

6,4

14,7

8,7

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

12,0

-3,4

3,4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

9,5

14,3

45,0

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

5,6

-5,5

-22,8

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

11,3

-25,1

-31,8

Ostas un dambji

8,6

24,5

2,0 reizes

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

12,3

80,8

2,6 reizes

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

7,6

-35,1

-33,6

 

Pirmajā ceturksnī izsniegtas 313 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai 78,0 tūkst.m² kopējā platībā (2012. gada 1. ceturksnī – attiecīgi 304 būvatļaujas 66,7 tūkst.m² platībā), tai skaitā 185 būvatļaujas jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 42,5 tūkst. m2 platībā. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, izsniegto būvatļauju jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai skaits palika nemainīgs, bet par 8,7% pieauga kopējā platība.

 

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 163.5 tūkst.m2 izsniedza 74 būvatļaujas, tai skaitā 38 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 58.2 tūkst.m2. Salīdzinājumam gadu iepriekš pirmajā ceturksnī izsniegtas attiecīgi 80 būvatļaujas ar kopējo platību 93.2 tūkst.m2, tai skaitā 49 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 41.3 tūkst.m2.

 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība.

Sīkāka informācija par statistikas datiem :

  1. http://www.apollo.lv/zinas/buvniecibas-apjoms-es-marta-sarucis-par-7-2/568342

  2. http://www.csb.gov.lv/notikumi/buvniecibas-produkcijas-apjoms-turpina-pieaugt-36471.html

  3. http://www.em.gov.lv/images/modules/items/aprilis_2013.pdf

  4. Pagājušā gada būvkomersantu reģistra statistika : http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Buvkomersantu%20registra%20statistika_novembris(1).pdf

.

--> -->