trešdien , 8 jūlijs 2020
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Darbu uzsāk Latvijas Būvniecības padome

Darbu uzsāk Latvijas Būvniecības padome

Šā gada 24.novembrī Ekonomikas ministrijā notika pirmā Latvijas Būvniecības padomes (turpmāk – Padome) sēde, kurā tika ievēlēti Padomes priekšsēdētājs un tā vietnieks, kā arī iezīmēti nākamajā sanāksmē izskatāmie jautājumi.

Par Padomes priekšsēdētāju būvniecības nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji ievēlēja Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētāja vietnieci un Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra vadītāju Elīnu Rožulapu, bet par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Latvijas Būvnieku asociācijas prezidentu Normundu Grinbergu.

Tāpat pirmajā sēdē Padomes locekļi vienojās par tuvākajā laikā Padomes dienaskārtībā prioritārajiem diskusiju jautājumiem, tostarp par jaunā Būvniecības likuma darbību un nozares konstatētajām nepilnībām, izmaiņām Publisko iepirkumu likumā, būvspeciālistu izglītības un profesionālās kvalifikācijas jautājumiem, kā arī jaunā 2014.-2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda aktivitātēm.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Tāpat Padomē ir arī 15 būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji – „Latvijas ceļu būvētājs” izpilddirektors Zigmārs Brunavs, „Building Design and Construction Council” vadītājs Ivars Geidāns, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis Gunārs Valinks, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece Ināra Laube, Transportbūvju inženieru asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rāzna, Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākabsons, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs, Būvniecības attīstības stratēģiskās partnerības valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs, Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes priekšsēdētājs Kaspars Bondars, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas biedrs Jānis Šiliņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs, a/s „Siguldas būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis, Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētāja vietniece un Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa, Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes loceklis Pēteris Dzirkalis un Ilgtspējīgas Būvniecības padomes politikas eksperts Pēteris Druķis.

Padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija. Plānots, ka Padomes sēdes notiks reizi mēnesī, bet nākamā sēde plānota š.g.15.decembrī.

Detalizētāk ar Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtību var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40311480&mode=mk&date=2014-08-26.

Elita Rubesa-Voravko

.

--> -->