pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Grozījumi Būvniecības nozares ģenerālvienošanās ar 2024. gada 1. janvāri

Grozījumi Būvniecības nozares ģenerālvienošanās ar 2024. gada 1. janvāri

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja paziņojusi par grozījumiem Būvniecības nozares ģenerālvienošanās, kas publicēta 2019. gada 3. maija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens Nr. 88, Nr.2019/88.DA1 un grozīta:

2019. gada 3. jūlija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens Nr. 133, Nr. 2019/133.DA1;

2019. gada 2. augusta oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, laidiens Nr. 156, Nr. 2019/156.DA1;

2021. gada 14. aprīļa oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, laidiens Nr. 71, Nr. 2021/71.DA1;

2022. gada 29. jūnija oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, laidiens Nr. 123, Nr. 2022/123.DA24.

Saskaņā ar Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 3.12. un 4.3. punktu Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja 2023. gada 22. septembrī ir pieņēmusi lēmumu:

1. Izteikt Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 2.1. punktu šādā redakcijā:

“Būvniecībā nodarbinātajiem minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 930 euro (deviņi simti trīsdesmit euro).”;

2. Izteikt Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 2.2. punktu šādā redakcijā:

“Būvniecībā nodarbinātajiem minimālā stundas tarifa likme ir 5,57 euro (pieci euro, piecdesmit septiņi centi).”;

3. Izteikt Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 4.2. punktu šādā redakcijā:

“Darba devējs līdz 2024. gada 31. decembrim ir tiesīgs Būvniecībā nodarbinātajiem, kuru profesija atbilst 9. profesiju pamatgrupai, 2.1.punktā minēto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros noteikt 780 euro (septiņi simti astoņdesmit euro) un 2.2.punktā minēto minimālo stundas tarifa likmi noteikt 4,67 euro (četri euro, sešdesmit septiņi centi). Piemērojot šajā punktā noteikto minimālo darba algu un stundas tarifa likmi, piemaksa par virsstundu darbu maksājama 100 (simts) procentu apmērā.”;

4. Iepriekš minētie grozījumi stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Publikācija “Latvijas Vēstnesis”
Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/187.DA10

.

--> -->