ceturtdien , 20 jūnijs 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Ģenerālvienošanās komiteja nevienojas par minimālās algas celšanu
Ģenerālvienošanās komiteja nevienojas par minimālās algas celšanu

Ģenerālvienošanās komiteja nevienojas par minimālās algas celšanu

Šodien, 2024. gada 27. maijā, notika kārtējā Būvniecības nozares Ģenerālvienošanās komitejas sēde. Tajā puses balsoja arī par Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšlikumu minimālo algu būvniecībā automātiski mainīt katru gadu 1. janvārī, pamatojoties uz iepriekšējā gada Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Komitejas darba devēju organizācijām balsojot pret, puses šodien nevienojās par šādu automātisku minimālās algas paaugstināšanu būvniecībā.

Latvijas Būvnieku asociācija (LBA) atkārtoti uzsver, ka darba samaksas paaugstināšanai ir jābūt ekonomiski pamatotai, saistītai ar darbaspēka kvalifikāciju un ražīgumu un jāattiecas uz visiem nozarē strādājošiem, īpaši uzsverot, ka tai jāattiecas arī uz tiem, kas strādā privātajā sektorā. Ģenerālvienošanās par algu paaugstināšanu ir tikai viens no risinājumiem, kam jāstrādā kompleksi ar citu nozarei būtisku problēmu atrisināšanu.

2023. gada 22. oktobrī, kad Ģenerālvienošanās komitejā tika pieņemts lēmums par minimālās algas paaugstināšanu būvniecībā no 2024. gada 1.janvāra, Latvijas Būvnieku asociācija informēja, ka no būvnieku puses minētais balsojums par minimālās algas paaugstināšanu bija kompromiss avansā, lai ģenerālvienošanās ar 2024. gadu nezaudētu spēku. Latvijas Būvnieku asociācija uzsver – lai paaugstinātu minimālo darba samaksu būvniecībā, uzņēmējdarbības videi ir jābūt sakārtotai un prognozējamai. Būvnieki joprojām gaida ēnu ekonomikas apkarošanu privātajā sektorā un skaidrus ilgtermiņa plānus. Visbūtiskākais nozarē – būvkomersantiem ir nepieciešama pārdomāta un valstiska plānošana, skaidri zināmi nosacījumi un plāni vismaz pieciem gadiem. Būvniekiem nepieciešama skaidrība par plānotajām investīcijām un pieejamiem fondiem, prognozējamība, nevis kampaņveida risinājumi. Pretējā gadījumā būvniecībā ir nevajadzīgi strauji apjomu kāpumi un kritumi, kas rada būtisku kaitējumu nozarei.

Ģenerālvienošanās ir nozares koplīgums starp darba devēju organizāciju un darbinieku arodbiedrību. Tā ir abu pušu vienošanās par minimālajiem noteikumiem visā nozarē. Ģenerālvienošanās ir saistoša visiem darba devējiem – fiziskām vai juridiskām personām vai arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku, kas Latvijas Republikas teritorijā veic saimniecisko darbību būvniecības nozarē, neatkarīgi no tā vai darba devējs darbības veidu ir vai nav reģistrējis. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās ir noslēgta starp Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību un trīs darba devēju organizācijām un tās biedriem – Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Ceļu būvētāju, kā arī atsevišķiem uzņēmumiem. Tā ir spēkā no 2019. gada 3. novembra.

 

Informāciju sagatavoja Latvijas Būvnieku asociācija

.

--> -->