otrdien , 30 novembris 2021
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Izveidots „Dzīvo siltāk” video kanāls par mājokļu renovāciju

Izveidots „Dzīvo siltāk” video kanāls par mājokļu renovāciju

Nolūkā informēt dzīvokļu īpašniekus, apsaimniekotājus un būvkomersantus par kvalitatīvu ēku renovācijas projektu īstenošanu Ekonomikas ministrija ir izveidojusi videokanālu „Dzīvo siltāk” video koplietošanas tīmekļa vietnē www.youtube.com .

Šobrīd videokanālā „Dzīvo siltāk” ministrija apkopojusi videolekciju ierakstus no pēdējā laikā organizētajiem semināriem un konferencēm par projekta sagatavošanu iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ERAF līdzfinansējuma saņemšanai, ēku kvalitatīvu renovācijas procesa veikšanu, kā arī atbildes uz semināros biežāk uzdotajiem jautājumiem.

[youtube width=”500″ height=”300″]Lputc7EY7Js[/youtube]

 

Videokanāls arī turpmāk regulāri tiks papildināts ar jauniem videofailiem. Tuvākajā laikā tajā plānots publicēt atbildes uz jautājumiem par mājokļu renovācijas procesa organizēšanu ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Informāciju sniegs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Tāpat atbildes uz aktuālajiem jautājumiem sniegs arī banku un apdrošināšanas nozaru pārstāvji, kā arī informēsim par kvalitatīvu renovācijas darbu veikšanu, piemēram, pareizu logu montāžu, ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu renovāciju.

Lai turpmāk sagatavotu atbildes uz citiem interesējošajiem jautājumiem, Ekonomikas ministrija aicina sūtīt neskaidros jautājumus par ēku renovāciju uz e-pastu dzivosiltak@em.gov.lv; atbildes sniegsim pēc iespējas īsākā laika posmā.

Līdz 2012.gada 27.jūnijam ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros ir iesniegts 981 projektu iesniegums un to ERAF līdzfinansējuma apjoms ir 58,3 milj. lati. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir noslēgusi 483 līgumus un piesaistītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms šiem projektiem ir 28, 45 milj. latu. Pašlaik ir noslēgusies 101 projekta īstenošana. Atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai šobrīd vēl pieejami aptuveni 11 miljoni latu.

Kā zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 47 759 948 lati.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

Atbildēt

--> -->