pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Ģenerālvienošanās

Ģenerālvienošanās

Ģenerālvienošanās ir nozares koplīgums starp darba devēju organizāciju un darbinieku arodbiedrību. Tā ir abu pušu vienošanās par minimālajiem noteikumiem visā nozarē. Tā ļauj darba devējiem un darba ņēmējiem vienoties par būtiskajiem aspektiem savā nozarē – atlīdzību, darba tiesisko regulējumu, darba laiku, ražošanas procesiem, darbinieku kvalifikācijām, apmācībām un citiem jautājumiem.

Ģenerālvienošanās ir saistoša visai nozarei

Darba likums paredz iespēju noslēgt darba koplīgumus (starp darba devēju un arodbiedrību) un arī ģenerālvienošanos, kas ir saistoša visai nozarei, kad darba devējs, darba devēju grupa, darba devēju organizācija vai šādu organizāciju apvienība ar darbinieku arodbiedrību vai darbinieku arodbiedrību apvienību slēdz darba koplīgumu nozarē vai teritorijā.

Darba likuma 18. panta ceturtā daļa paredz iespēju noslēgt ģenerālvienošanos, kas ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus šie darba devēji nodarbina. No 2021. gada 1. augusta likuma 61. pants ir papildināts ar ceturto daļu, nosakot, ka minimālajai darba algai, kas noteikta ar vispārsaistošu ģenerālvienošanos (kas noslēgtas atbilstoši Darba likuma 18. panta ceturtajai daļai), ir tādas pašas tiesiskās sekas kā valsts noteiktajai minimālajai darba algai.

Ģenerālvienošanās

latvija būvnieku asociācija

Atbildēt

--> -->