pirmdien , 21 oktobris 2019
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumipage 10

Jaunumi

Jaunumi: 24.06.2013 – 30.06.2013

Latvijā Sedas purvā divi jauni skatu torņi Šī gada jūnija vidū Sedas purvā pabeigta divu jaunu skatu torņu būvniecība. Jaunie torņi un pie tiem uzstādītie informatīvie stendi par Sedas purva dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām ierīkoti Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros. Vairāk informācija šeit: http://www.delfi.lv/novados/strencu-novads/seda/zinas/sedas-purva-divi-jauni-skatu-torni.d?id=43442919 LOK aicina atbalstīt Ziemas ... Lasīt vairāk »

Jaunumi: 10.06.2013 – 16.06.2013

Latvijā Pašvaldību organizācijas izmisumā: grozītā likuma dēļ šovasar ‘iesals’ būvdarbi Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) mudina Saeimas Tautsaimniecības komisiju steidzami pārskatīt aprīļa vidū pieņemtos Būvniecības likuma grozījumus, kas, šo organizāciju ieskatā, rada situāciju, ka tieši visaktīvākajā būvniecības sezonā uz pusotru mēnesi tiek apstādināts būvniecības process. Vairāk informācija šeit: http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/pasvaldibu-organizacijas-izmisuma-grozita-likuma-del-sovasar-iesals-buvdarbi.d?id=43392017 Deputāti sola pārskatīt nupat spēkā stājušos un būvdarbus kavējušo ... Lasīt vairāk »

Jaunumi: 03.06.2013 – 09.06.2013

Latvijā Jaunmārupē atklāj pirmo sabiedrisko ēku 29. maijā savus pirmos apmeklētājus un viesus sagaidīja jaunuzceltā sabiedriskā ēka Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3, informē pašvaldībās pārstāvji. Vairāk informācija un bildes šeit: http://www.delfi.lv/novados/marupes-novads/zinas/jaunmarupe-atklaj-pirmo-sabiedrisko-eku.d?id=43370243 Uldis Osis: Ekonomiskās izaugsmes klupšanas akmeņi Uz kopējā Eiropas Savienības stagnējošo valstu fona Latvijas ekonomiskā attīstība ar 3.1% IKP pieaugumu šī gada pirmajā ceturksnī pret attiecīgo periodu pērn, izskatās cienīgi. ... Lasīt vairāk »

Būvkomersantu reģistra un Statistikas pārvaldes dati par uzņēmumiem, kas darbojas būvniecības nozarē 2013. gada statistika.

    Latvijas būvniecības sektors ir sācis atkopties pēc lielā krituma 2010. gadā. Apskatot Būvkomersantu reģistra statistiku 2012. gadā un 2013. gadā, var vērot, ka parādās vairāk ekonomiski aktīvo būvkomersantu.  Pa visam no būvkomersantu reģistra 2013. gadā līdz aprīlim ir izslēgti 256 būvkomersanti.  Kaut arī no buvkomersantu reģistra tiek izslēgti būvkomersanti, tiek reģistrēti aizvien jauni un ekonomiski aktīvi būvniecības uzņēmumi ... Lasīt vairāk »

Iznācis žurnāls „Latvijas Būvniecība”, 2013/3

Paralēli tradicionālajai tematikai un objektu apskatiem, žurnāla „Latvijas Būvniecība” maija numurā esam pievērsušies vietā un nevietā drillētam jēdzienam „kvalitāte” un procesiem, kas to ietekmē. Varbūt klasificēt būvkompānijas, varbūt brīdi padomāt par to, kā darbus veikt produktīvi, nevis tikai rakt? Atbildes jāmeklē Valda Birkava un Jāņa Lancera publikācijās. Agris Kamenders analizē būvniecībā strādājošo kvalifikāciju Latvijā, nonākot pie interesantiem secinājumiem. Latvijas labākie ... Lasīt vairāk »

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2013.gada 1.ceturksnī

Neskatoties uz nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem būvniecībā, tai skaitā inženierbūvju būvniecībā, būvniecības nozare 2013.gada 1.ceturksnī uzrāda pieauguma tendences. Šā gada 1.ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 142.8 milj. latu. Izpildītais būvdarbu apjoms sastāda 48% no 2008.gada 1.ceturkšņa apjoma. 2012.gada 4.ceturksnī uzsākti atsevišķi nozīmīgi investīciju projekti, piemēram, projekts par infrastruktūras attīstību Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no Rīgas centra, Rīgas pils ... Lasīt vairāk »

THE CONSTRUCTION VOICE – Maijs 2013. gads

Maijs 2013. gads Mazo un vidējo uzņēmumu finanšu forums. Bankām jābalsta īsta ekonomika un jāatvieglo mazo un vidējo uzņēmumu piekļuve pie finanšu līdzekļiem. Trialogs par publisko iepirkumu ieņem nepareizo virzienu. 29. aprīlī Vincents Leoz Arguelles (Mr. Vincente Leoz Argüelles) ir aizgājis pensijā no savas pozīcijas kā Ilgtspējīgas rūpniecības politikas un Uzņēmumu Ģenerāldirektorāta vadītājs. UEAMPE (Eiropas amatniecības un mazos un vidējo ... Lasīt vairāk »

Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda projekts: „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē”

Šā gada 11. aprīlī, viesnīcā Tallink Hotel Riga, notika Latvijas Celtnieku arodbiedrības projekta „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē” atklāšanas seminārs, kurā piedalījās visas sociālā dialoga puses: valsts puse, darba devēju un darba ņēmēju organizācijas. Seminārā piedalījās arī projekta sociālie partneri: Norvēģijas Celtnieku arodbiedrība Fellesforbundet, kas dalījās ar Norvēģijas pieredzi cilvēka cienīga darba jautājumā. Semināra mērķis bija iepazīstināt ... Lasīt vairāk »

2013. gada 1. Martā norisinājās EBC (Eiropas Būvnieku konfederācija) Valdes sēde

Apspriestie jautājumi: Publiskais iepirkums. Mazo un vidējo uzņēmumu iespēja konkurēt publiskā iepirkuma tirgū ar lielajiem uzņēmumiem. Publiskā iepirkuma direktīva. Pārmērīgi zemās cenas piedāvājumi publiskajā iepirkumā. PVN ietekme uz publisko iepirkumu. Diskusija par Normapme (Standartizācijas apvienība) Normapme finansiālās problēmas. UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises) problēmas. Diskusija par jaunu standartizācijas apvienības izveidošanu zem UEAPME. Valde nolemj, ka EBC ... Lasīt vairāk »

Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam „Ēnergoefektīvākā ēka Latvijā 2013”

Atgādinām, ka vēl mēnesi – līdz š.g. 17.maijam – var iesniegt pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013”. Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu ... Lasīt vairāk »

--> -->