piektdien , 1 decembris 2023
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Arhīvs | EBK – Brisele, 31. Jūlijs
EBK – Brisele, 31. Jūlijs

EBK – Brisele, 31. Jūlijs

EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJA

Brisele, 31. Jūlijs 2012. gads.

Eiropas Būvnieku konfederācija EBK, profesionāla organizācija Eiropā, kas pārstāv amatniecības nozares un MVU Briselē pilnībā atbalsta Eiropas Komisijas pūliņus un lēmumu izveidot augsta līmeņa stratēģisko forumu un apsveic komisiju ar būvniecības nozares rīcības plāna publicēšanu.

José Antonio Calvo Delgado, EBK prezidents, paziņoja: „EBK ir sekojis līdzi ilgajam konsultāciju un sagatavošanās darbiem un pauž gandarījumu par rezultātu. Rīcības plāns, tā pamatideja un konkrētie īstermiņa un vidēja termiņa pasākumi pierāda, ka būvniecības nozare ar 3 miljoniem uzņēmumu un 15 miljoniem darbinieku ir atbilde krīzei. EBK ir gatava dot ieguldījumu augstā līmeņa stratēģiskajā forumā un tā darba grupās, izvirzot konkrētus pasākumus un piemērus, lai atbalstītu amatniecības uzņēmumus – reālās ekonomikas pamatelementus.”

Saskaņā ar komunikācijas stratēģiskajiem mērķiem, EBK ierosina:

Lai veicinātu labvēlīgus investīciju nosacījumus:

  • uzlabot MVU piekļuvi finansējumam;
  • pastiprināt nodokļu atvieglojumus, piemēram, PVN samazināšana;
  • vairāk resursu MVU nākotnes COSME programmā.

Lai uzlabotu cilvēkresursus:

  • izmantot citu komisiju iniciatīvas rezultātus, kā BUILD-UP SKILLS;
  • stiprināt Eiropas Sociālo dialogu būvniecības nozarē, palielinot tā pārstāvību, lai iekļautu amatniecības un MVU.

Lai uzlabotu resursu izmantošanas efektivitāti:

  • plānoto energoefektivitātes direktīvu īstenošana realitātē;
  • reālu finansiālo shēmu izveide, energoefektivitātes uzlabošanai rekonstrukciju darbos;
  • labāka koordinācija starp dažādiem EK noteiktajiem tiesību aktiem (ekodizains, zaļie publiskie iepirkumi, enerģijas etiķete).

EBC arī ierosina pasākumus būvniecības mikrouzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai savu ieguldījumu dodot, atspoguļojot, kā apvienot uzņēmumus kopās, grupās, konsorcijos, kas var veicināt to piekļuvi jauniem tirgiem. EBK pieprasa komisijai atbalstīt šīs iniciatīvas būvniecības stratēģijas īstenošanā.

AUGUSTS 2012

Temati:  valsts iepirkumi – darba ņēmēju pārsūtīšana – celtniecības rīcības plāns

PDF

JŪLIJS 2012

Temati:  EBK  kongress – projekta Under Construction 3 nosēgums – Būvniecības regulas

PDF

JŪNIJS 2012

Temati:  Energoefektivitāte – digitālajiem tahogrāfiem – Publiskais iepirkums

PDF

.

--> -->