ceturtdien , 20 jūnijs 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Eiropas MVU ASAMBLEJA
Eiropas MVU ASAMBLEJA

Eiropas MVU ASAMBLEJA

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nepieciešama godīga konkurence, vienlīdzīgas attieksmes, vienkārša pārvaldība un savlaicīgi maksājumi.

Eiropas Būvnieku konfederācija (EBC), par kuras biedru šogad kļuva arī Latvijas Būvnieku asociācija, sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, veica aptauju – konsultāciju. Konsultācijas mērķis bija noskaidroto traucējošāko Eiropas direktīvu TOP 10 būvniecībā. Arī Latvijas uzņēmējiem bija iespēja izteikties un paust savu viedokli.

Šā gada 15.novembrī, Kiprā, notika Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu pirmā ASAMBLEJA, kurā Eiropas būvnieku konfederācija EBC – būvniecības amatnieku un MVU asociācijas, Eiropā, ģenerālsekretārs – Riccardo Viaggi, apkopoja galvenos traucējošos faktorus MVU dalībai iepirkumos.

R.Viaggi iepazīstināja klātesošos minot  konkrētus piemērus, kā atvērt MVU potenciālu valsts iepirkuma tirgum. Seminārā par valsts iepirkumu galvenais mērķis bija, cik vien iespējams, veicināt tieši mazo un vidējo uzņēmumu dalību publiskā iepirkuma procedūrās, jo MVU piekļuve valsts iepirkumam joprojām ir nepietiekama.

R.Viaggi skaidroja: ” Mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības var apkopot trīs galvenos punktos: godīga konkurence, vienkārša administrēšana un savlaicīgi maksājumi. Liela apjoma līgumi ir pirmais un vislielākais kavēklis MVU līdzdalībai. Tas ir iemesls, kāpēc mums ir patiešām nepieciešama principu piemērošana un sadalīšana pa daļām.”

Situācijā, kad 95 % no būvniecības uzņēmumiem ir mazāk par 20 darbiniekiem, noteikumi jāpielāgo konkrētam uzdevumam. Tādējādi EBC uzskata, ka līguma sadalījums pa daļām  jābūt  noteikumam, jo tas noteiks konkurences palielināšanos ar mazāku līgumu un līdz ar to dodot iespēju piedalīties mikro un mazajiem uzņēmumiem, samazinot līguma cenas. Tāpēc EBC atbalsta ” pielietot vai izskaidrot pamatojumu” principu, kas liek paskaidrot iemeslu, kādēļ sadalījums pa daļām netiek piemērots.

Tajā pašā laikā ,godīga konkurence aicina uz sarunu procedūru ierobežošanu . Protams, tas nav  pieņemami MVU, kas nevar sekot garām pārrunām. Turklāt šīs sarunas var tikt vadītas ar vienkāršu mērķi, samazinot cenas un ierobežot pārredzamību. Tādēļ EBC aicina skaidru sarunu procedūru ierobežojumu un labāk definēt iespējas iepirkumos izvēlēties sarunu vai konkursa kārtībā.

Attiecībā uz administratīvo slogu, EBC prasa piemērot “tikai vienas reizes” principu, kas izklāstīta Mazās uzņēmējdarbības direktīvā, kas nosaka, ka valsts pārvalde nevar prasīt uzņēmumiem iesniegt derīgus dokumentus, kas jau ir valsts rīcībā..

Visbeidzot par nenokārtotajiem maksājumiem, EBC uzsver, ka tiešie maksājumi apakšuzņēmējiem ir būtiski, lai samazinātu maksājuma kavējumus MVU, kas pamatā cieš no šīs problēmas. Turklāt EBC uzskata, ka ir būtiski, lai precizētu un izskaidrotu apakšuzņēmuma līgumu sastāvu un iemesls un subjektu, kuram līgumam ir noslēgts apakšlīgums.

R.Viaggi secināja: ” Ja šīs prasības par godīgu konkurenci, vienkāršāku pārvaldi un savlaicīgiem maksājumiem tiks ņemti vērā, varēs atvērt MVU potenciālu un nodrošinātu viņiem pienācīgu pieeju valsts iepirkumiem.

 

.

--> -->