sestdien , 10 jūnijs 2023
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | European Newsletter Septembris 2013
European Newsletter  Septembris 2013

European Newsletter Septembris 2013

ES institūcijas ir panākušas vienošanos par Publisko Iepirkumu

Šā gada 25.jūnijā Eiropas Parlaments, Eiropas Padome un Eiropas Komisija,
panāca vienošanos par Publisko iepirkumu direktīvu. Decembrī par vienošanos tiks oficiāli balsots un apstiprināts Eiropas Parlamenta plenārsēdē. Pirmais vērtējums ir pozitīvs un ataino veiksmīgu rezultātu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai ar galīgais teksts neietver visus pieprasījumus ko ieteica EBK.

Pozitīvie rezultāti MVU

Princips “piemērot vai paskaidro” par līguma sadalījumu daļās, par kuru EBC jau sen cīnījās, ir ieviests atkārtoti. Turklāt dalībvalstis var prasīt līgumslēdzējām iestādēm, ja iespējams, lai tieši samaksātu apakšuzņēmējiem.

Vēl citi pozitīvie rezultāti: uzņēmumi var izmantot savu-deklarāciju, lai piedalītos konkursā, konkursa nolikumā nepieciešamais gada minimālais apgrozījums nedrīkst divreiz pārsniegt, paredzamā līguma cenu un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izmantošana, kā kritēriju līguma slēgšanai.

Negatīvi rezultāti MVU

Starp sarunu negatīviem rezultātiem var minēt: nesamērīgs elastīgums procedūru izvēlē, kritiski samazināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš un mazāk labvēlīgs likumdošana par uzņēmumu grupu klasifikāciju, kas piedalās konkursā. Turklāt jebkurš precīzs ciparu elements, kas noteiktu nesamērīgi lētu piedāvājumu, tika svītrots.
Visbeidzot, valsts uzņēmumiem ir atļauts veikt līdz pat 20% no to
darbības (nevis sākotnējā 10%) bez publiskā iepirkuma izsludināšanas, privātam tirgum saglabājot iespēja iegūt līgumu no kontrolējošās valsts iestādes bez piedāvājuma.

 

Sociālāslietas
Pozitīvas attīstības un gaidāmais trialogs par Darba ņēmēju norīkošanu darbā, direktīvu.

“Piemērošanas” priekšlikums, direktīvai par darba ņēmēju norīkošanu darbā izriet no trūkumiem (Posting of Workers) Direktīvā 1996/71/EK, kas cīnās Eiropas Iekšējais tirgus sociālo dempingu ietvaros. Jaunais priekšlikums paredz piemērot direktīvu tā, ka 1996.gada direktīva ir piemērota praksei, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp uzņēmumiem, bet aizsargātu norīkotos darba ņēmēju tiesības.

Veselība un drošība
Jauna Eiropas veselības un drošības stratēģija – EBK aizstāvvienkāršošanu

Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas būvniecības nozarē ir uzlabojusies darba drošības un veselība, mazāks nāves gadījumu skaits. Tomēr, tā joprojām ir viena no visbīstamākajam un augstas prioritātes nozarēm Eiropas ekonomikā, jo risku ir daudz, daudzveidīgi un rodas no jaunām aktivitātēm. Pašlaik Eiropas Komisija nosakot jaunu Eiropas fondēto
Drošības un veselības aizsardzības (DDVA) politiku līdz 2020.gadam, 2013 .gada vasarā ir uzsākusi ES mēroga apspriešanu. Komisija vēlās atgriezenisko saiti par administratīvajiem slogiem DDVA, par jauniem un iespējamiem riskiem, un par pasākumiem, kas nepieciešami, lai strādātu pamatojoties uz šo stratēģiju.

 

Enerģija
EBC atbildes uz Eiropas konsultāciju par 2030.gada noteikumiem klimata un enerģētikas jomā

 

Vide
EBK atbildes uz ilgi gaidītajām konsultācijām par ilgtspējīgām ēkām

 

Jaunumi noEBC
Eiropas būvniecības MVU pārstāvji pulcējās Briselē, lai runātu par izaugsmi un
lojāls konkurence iekšējā tirgū un par to un citām aktualitātēm lasiet EuropeanNewsletter Septembra nummurā Newsletter 2_2013 EN

.

--> -->