ceturtdien , 20 jūnijs 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Build up Skills FORCE- par kvalitatīvu profesionālo izglītību būvniecības jomā
Build up Skills FORCE- par kvalitatīvu profesionālo izglītību būvniecības jomā

Build up Skills FORCE- par kvalitatīvu profesionālo izglītību būvniecības jomā

Vēl 2013.gada maijā veiksmīgi noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ieviešanā iesaistījās arī Vidzemes plānošanas reģions. Projekta ietvaros tika izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai, lai sasniegtu izvirzītos Eiropas Savienības klimata un enerģijas mērķus 2020.gadam. Projekts paredzēja ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par zemas enerģijas patēriņa ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī  panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

Projekta realizāciju pozitīvi novērtēja arī Eiropas Komisijas pārstāvji, izceļot projekta ietekmi valstiskā līmenī un atzinīgi vērtējot dažādu nozaru organizāciju, valsts institūciju un projekta partneru apņemšanos iesaistīties arī projekta turpinājumā.

Šobrīd uzsākts darbs pie projekta Build up Skills FORCE ieviešanas, kas uzskatāms par loģisku turpinājumu iepriekš aizsāktajām aktivitātēm. Šoreiz projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.

Projekta ietvaros tiks izstrādātas divas profesionālās pilnveides programmas un mācību materiāli energoefektīvu ēku strādnieku prasmju un zināšanu pilnveidei. Viena no programmām vērsta uz atjaunojamo energoresursu, piemēram, saules kolektoru izmantošanu būvniecībā, savukārt otra programma vērsīs uzmanību būvnieku praktiskajām iemaņām jumtu segumu ieklāšanā, ēku siltināšanā, fasāžu atjaunošanā, logu un durvju likšanā, u.tml. Svarīgi, lai būvniecības procesā ikviens būvdarbu veicējs izprastu sava darba ietekmi uz ēkas energoefektivitāti kopumā. Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs Gatis Teteris pauž: „Energoefektivitātes rādītāju sasniegšana valstī un Eiropas Savienībā kopumā ir tieši atkarīga no profesionāliem būvniekiem gan izmaksu ziņā, lietojot pareizos materiālos ar pareizajām tehnoloģijām, gan arī energoresursu patēriņa ziņā, piemēram, siltumražošanā. Jāsaka, ka, pateicoties projektā iesaistīto partneru un projekta atbalstītāju aktivitātēm, šis projekts ir ieguvis valstiska mēroga nozīmi, jo iesaistīti gan nozares politikas veidotāji (ministrijas), gan arī profesionālās izglītības iestādes un būvniecības uzņēmumi. Projekts Build Up Skills ir bijis kā lieliska platforma, lai uzsāktu diskusiju par būvniecības nozarē strādājošo kvalifikāciju un ar to saistītajām problēmām. Tāpat sākotnējais projekts kalpo kā platforma, lai paaugstinātu būvniecībā strādājošo kvalifikāciju, īstenojot projekta „otro kārtu” jeb Build Up Skills FORCE. ”

Kopumā pie profesionālās pilnveides programmas izstrādes projektā piedalīsies 15 būvniecības jomas eksperti. Katrā no plānošanas reģioniem tiks apmācīts arī noteikts skaits treneru, kas vēlāk kalpos kā mācībspēks izglītības iestādēs- kompetenču centros. Projekta laikā pilotprogrammas ietvaros tiks apmācīti arī būvniecības firmu darbinieki.

Projekta īstenošanā iesaistīta gan Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, gan arī seši kompetenču centri visos Latvijas plānošanas reģionos.

Papildus informācija: Gatis Teteris, Vidzemes plānošanas reģions, Mob.: +371 26593515, E-pasts: gatis.teteris@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, Mob.: +371 29454752, E-pasts: anita.abolina@vidzeme.lv , www.vidzeme.lv

.

--> -->