pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | EBK | EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJAS JAUNUMI / MARTS 2014
EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJAS JAUNUMI / MARTS 2014

EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJAS JAUNUMI / MARTS 2014

Ir izveidota Mazās uzņēmējdarbības standartu (SBS) bezpeļņas asociācija, kas izveidota ar Eiropas Komisijas atbalstu, lai pārstāvēti Eiropas MVU standartu izstrādāšanas procesā Eirop[as un starptautiskajā līmenī.

Standartizācija ir galvenā piekļuve lielākajai daļai iekšējā tirgus produktu, pakalpojumu un ražošanas procesu , kam ir jāpierāda atbilstība Eiropas tiesību aktos noteiktajiem standartiem. Daudzas ieinteresētās personas uzskata, ka ir ļoti sarežģīti piedalīties standartizācijas sistēmu, bet tām arī ļoti bieži nav zināms , cik liela nozīme standartiem ir tirdzniecības un ikdienas darbības .
2013.gada maijā Eiropas Komisija aicināja iesniegt priekšlikumus , kuru mērķis bija piešķirt Eiropas finansējumu, šādas asociācijas veidošanai. Šajā konkursā uzvarēja izveidotā konsorcija UEAPME (Eiropas amatniecības asociācija ) un MVU un EBC ( Eiropas Builders Konfederācija )

Small Business standards ( SBS ) tika izveidota kā starptautiska bezpeļņas organizācija saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem . SBS komanda sastāv no UEAPME un EBC darbiniekiem. SBS ir 18 biedri , kas ir valstu un Eiropas nozaru un starpnozaru asociācijas, kas pārstāv MVU visā Eiropā .

Plašāka informācija: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/SBS_Newsletter_1_2014_EN.pd

Šā gada 24.martā, ar lūgumu pēc komentāriem, tika saņemts

Eiropas aģentūras Eurofound ziņojuma projektu, kurā ir veikts par pārstāvību pētījums par Eiropas sociālo dialogu.

EBC un citas organizācijas ir saņēmušas šo ziņojuma projektu, vēlas izmantot iespēju sniegt komentārus par to, pirms tas ir oficiāli apspriests noslēguma sanāksmē.

Pēc EBC komentāriem termiņš ir pirmdiena, 14 aprīlis, 2014, un pašlaik EBC Sekretariāts rūpīgi analizē ziņojumu un sagatavot strukturētu dokumentu ar atbildēm un komentāriem.
Aicinām jūs visus lūdzu, konsultējieties un pārbaudīt skaitliski sniegtos datus ziņojuma tabulās 7-8 – 12 , jo šajās tabulās sniegto informāciju var pārbaudīt tikai ar pārstāvēto valsts līmenī.

No šā gada 19. līdz 21.jūnijam notiks EBC kārtējais Kongress, Palermo, Itālijā.

Iznākusi jaunākā EBC CONSTRUCTION VOICE, Marts Nr.3, 2014 – Tēmas: Ekodizains – norīkošanu – Standartizācija – MVU politikas sasniegumi.

 http://www.eubuilders.org/DOC/misc/CVoice_2014_3.pdf

.

--> -->