pirmdien , 15 aprīlis 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | EBK | EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJAS JAUNUMI
EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJAS JAUNUMI

EIROPAS BŪVNIEKU KONFEDERĀCIJAS JAUNUMI

1. Ir izveidota Mazās uzņēmējdarbības standartu (SBS) bezpeļņas asociācija, kas izveidota ar Eiropas Komisijas atbalstu, lai pārstāvēti Eiropas MVU standartu izstrādāšanas procesā Eirop[as un starptautiskajā līmenī.

Standartizācija ir galvenā piekļuve lielākajai daļai iekšējā tirgus produktu, pakalpojumu un ražošanas procesu , kam ir jāpierāda atbilstība Eiropas tiesību aktos noteiktajiem standartiem. Daudzas ieinteresētās personas uzskata, ka ir ļoti sarežģīti piedalīties standartizācijas sistēmu, bet tām arī ļoti bieži nav zināms , cik liela nozīme standartiem ir tirdzniecības un ikdienas darbības .
2013.gada maijā Eiropas Komisija aicināja iesniegt priekšlikumus , kuru mērķis bija piešķirt Eiropas finansējumu, šādas asociācijas veidošanai. Šajā konkursā uzvarēja izveidotā konsorcija UEAPME (Eiropas amatniecības asociācija ) un MVU un EBC ( Eiropas Builders Konfederācija )

Small Business standards ( SBS ) tika izveidota kā starptautiska bezpeļņas organizācija saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem . SBS komanda sastāv no UEAPME un EBC darbiniekiem. SBS ir 18 biedri , kas ir valstu un Eiropas nozaru un starpnozaru asociācijas, kas pārstāv MVU visā Eiropā .

Plašāka informācija: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/SBS_Newsletter_1_2014_EN.pd

2. EBC CONSTRUCTION VOICE – Ekodizaina – norīkošanu – Standartizācija – MVU politikas sasniegumi, Marts Nr.3, 2014

http://www.eubuilders.org/DOC/misc/CVoice_2014_3.pdf

3. EBC CONSTRUCTION VOICE – Pakalpojumu direktīva būvniecībā – Publiskais iepirkums uzklausīšana – Mission4growth – SBS, Aprīlis Nr.4, 2014

CVoice_2014_4

.

--> -->