otrdien , 26 septembris 2023
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | LBA | Latvijas Būvnieku asociācija informē, ka no 2014.gada 1.aprīļa par derīgām tiek atzītas tikai jaunā parauga LBA biedrta APLIECĪBAS
Latvijas Būvnieku asociācija informē, ka no 2014.gada 1.aprīļa par derīgām tiek atzītas tikai jaunā parauga LBA biedrta APLIECĪBAS

Latvijas Būvnieku asociācija informē, ka no 2014.gada 1.aprīļa par derīgām tiek atzītas tikai jaunā parauga LBA biedrta APLIECĪBAS

Nolikums par Latvijas Būvnieku asociācijas

biedru apliecībām

 1. Visi Latvijas Būvnieku asociācijas biedri saņem apliecību, kas apliecina, ka viņi ir LBA biedri;

 2. Apliecību numerācija ir atbilstoši uzņemšanas secībai;

 1. Apliecībā norāda juridiskās personas reģistrācijas Nr. LR Uzņēmumu reģistrā un datumu, kad biedrs ir uzņemts asociācijā un apliecības izsniegšanas datumu un vietu.

 1. Apliecību apstiprina LBA prezidents ar savu parakstu un zīmogu.

 1. Tās unikalitāti aizsargā īpaša hologramma ar Latvijas Būvnieku asociācijas logo.

 1. Apliecību izsniedz uzņēmuma vadītajam vai personai, kuru pilnvarojis uzņēmums pret parakstu.

 1. Apliecības saņemšana (nodošana) tiek apliecināta ar saņēmēja parakstu speciālā reģistrā, kurš glabājas asociācijas birojā.

 1. Apliecības kopiju var pievienot uzņēmumam piesakoties publiskajiem iepirkumiem, to var papildināt ar asociācijas izsniegtu atsauksmi.

 1. Apliecības nozaudēšanas gadījumā, īpašniekam jāpublicē paziņojums laikrakstā un rakstiski jāziņo asociācijas valdei.

Pēc 10 EUR nomaksas, asociācijas birojā tiek izgatavota jauna apliecība, par ko tiek izdarīts ieraksts reģistrā un apliecībā pierakstot “atkārtota”, ar atjaunošanas datumu,

 1. Biedra izslēgšanas gadījumā 10 dienu laikā no valdes lēmuma saņemšanas, jānodod apliecība asociācijas birojā, par ko tiek izdarīta atzīme reģistrā.

 1. Asociācija 10 dienu laikā no valdes lēmuma par attiecīgā biedra izslēgšanu pieņemšanas, publicē, LBA mājas lapā www.latvijas-buvnieku-asociacija.lv, republikas un reģionālā laikrakstā, paziņojumu par attiecīgās apliecības atzīšanu par nederīgu.

Rīgā, 2013.gada 22.oktobrī

LBA prezidents

M.Nikolājevs

 

 LBA3

.

--> -->