trešdien , 26 februāris 2020
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Jaunumi | Abonē žurnālu “Būvinženieris” 2015.gadam!
Abonē žurnālu “Būvinženieris” 2015.gadam!

Abonē žurnālu “Būvinženieris” 2015.gadam!

Enerģiju, prasmes un zināšanas prasīs šis – 2015. gads!

Lai jums šogad pietiek gan zināšanu, gan prasmju, gan enerģijas! Lai izdodas paveikt visu iespējamo un arī to, par ko mēdz teikt – tikpat kā neiespējami! Lai izdodas!

Žurnāls „Būvinženieris” var jums būt labs sabiedrotais. Jūs varat dalīties pieredzē, stāstīt par sava uzņēmuma jaunumiem, izteikt viedokli.

Jūs vēl varat paspēt žurnālu abonēt šim gadam.

Pirmo numuru saņemsiet februārī, ja vien  līdz 15. janvārim  iemaksāsiet žurnāla izdevēja  – Latvijas Būvinženieru savienības kontā gada abonementa maksu – 20 eiro(žurnāls iznāk  6 x gadā).

LBS rekvizīti

Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225,

Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783

AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001)

norādot mērķi – žurnāls “Būvinženieris” un adresi, kur žurnāls jāpiegādā.

 

Ja nepieciešams rēķins, lūdz atsūtiet savus rekvizītus.

 

Žurnāls nav pārdošanā, to var tikai abonēt!

Žurnālā “Būvinženieris” ir ne vien informācija par konkrētiem jaunumiem būvindustrijā, bet detalizētāka analīze par notikumiem, likumdošanu, tehnoloģijām, konstrukcijām, par jaunākiem sasniegumiem būvzinātnē, arhitektūrā, par pieredzi ārzemēs, par personībām – arhitektiem inženieriem. „Būvinženierī” vieta vienmēr atrodas arī materiāliem, kas veltīti kļūdu analīzei, kur speciālisti piedāvā risinājumus.

Kopā ar „Lursoft”, izmantojot valsts ieņēmuma dienesta datus, uzņēmumu darbības gada pārskatu datus, vienreiz gadā „Būvinženieris” veic pētījumu par būvniecības nozari Latvijā, pēta tendences, analizē firmu darbību novados, pēta projektētāju kompāniju darbības apjomus u.c.

Žurnāls regulāri organizē aptaujas saviem lasītājiem par visdažādākajām tēmām, piemēram, par  būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvspeciālistu kompetences novērtēšanu, kvalifikāciju u.c.

Žurnāls ir iesaistījies konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā” organizatoru komandā. Žurnālā ir rubrika „Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata”, kas vēsta ne tikai par konkursu, bet par visdažādākajām energoefektivitātes tēmām.

„Būvinženieris” iedibināja tradīciju – konkursu „Būvindustrijas lielā balva”, kurā kategorijās „Mūža ieguldījums” un „Gada inženieris/arhitekts” būvindustrijā  strādājošos inženierus un arhitektus izvērtē žūrija – 39 nozares profesionāļi, bet Latvijā augstāko apbalvojumu būvindustrijā „Pamatakmeni” pasniedz Valsts prezidents un ekonomikas ministrs.

Žurnāla arhīvs ar anotācijām par saturu un agrāko žurnālu (tikai 2006.- 2011.  gads) pilns saturs, pieejams:

http://buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60

Taču, ja vēlaties  iepazīties ar kādu no 2014.  gada pēdējiem numuriem, jums tiks izsūtīta žurnāla elektroniskā versija, pēc jūsu izvēles vai nu oktobra vai decembra numurs.

 

Cieņā – Mārīte Šperberga

žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore

+ 371 29468382

www.buvinzenierusavieniba.lv;

www.buvindustrijaslielabalva.lv;

www.facebook.com/BuvinzenierisLBS;

https://twitter.com/LBS_lv

www.energoefektivakaeka.lv;

www.gadabuve.lv;

.

--> -->