otrdien , 26 septembris 2023
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Eiropas Savienības Būvniecības nedēļa Latvijā
Eiropas Savienības Būvniecības nedēļa Latvijā

Eiropas Savienības Būvniecības nedēļa Latvijā

Eiropas Komisija 2012. gadā noteica būvniecības nozares stratēģiju ES dalībvalstīm “Būvniecība 2020 1 ”. Stratēģijas galvenie uzdevumi ir uzlabot būvniecībā strādājošo uzņēmumu konkurētspēju, stimulēt būvspeciālistu kvalifikācijas celšanu, īstenot Eiropas izaicinājumus energoefektivitātes un ilgtspējīguma sakarā, kā arī modernizēt būvniecības vides regulējumu un komunikāciju ES dalībvalstīs būvniecības iekšējā tirgus sakarā.
Šīs stratēģijas īstenošanas sakarā šā gada jūnija pirmajā nedēļā Latvijā tiks organizēta Būvniecības nedēļa, kuras ietvaros notiks dažādi būvniecības nozares aktualitātēm veltīti pasākumi.
Būvniecības nedēļu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju, Latvijas standartizācijas institūciju, nozares nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem, būvniecības nozares ekspertiem un attiecīgajām valsts institūcijām.

Būvniecības nedēļas aktivitāšu plāns:

plans_bn_2015

Papildu informācija par Būvniecības nedēļas pasākumiem

Pirmā diena – 2 Jūnijs – diena iedzīvotājiem
Šajā dienā notiks ekspertu diskusija “Energoefektivitāte daudzdzīvokļu mājās – kā ieinteresēt un iesaistīt sabiedrību?”
Diskusiju organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum” informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk ietvaros”. Diskusija norisināsies Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum telpās Rīgā, Doma laukumā 4.
Dienas kārtība
14.00 – 14.20 Diskusijas atklāšana (Ekonomikas ministrija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija)
14.20 – 16.45 Diskusija “Energoefektivitāte daudzdzīvokļu mājās – kā ieinteresēt un iesaistīt sabiedrību?”
Diskusijā piedalās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum”, Latvijas Būvinženieru savienības, Būvmateriālu ražotāju asociācijas, Latvijas Būvnieku asociācijas, Valsts darba inspekcijas, VAS „Latvenergo”, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Komercbanku asociācijas, Būvniecības valsts kontroles biroja, u.c.
16.45 – 17.00 Noslēguma komentāri

Otrā diena – 3 Jūnijs – diena zinātnei
Ko zinātne spēj sniegt būvniecības industrijai un kā efektīvāk izmantot zinātnes sasniegumus ēku būvniecībā un atjaunošanā?
Diena tiks iesākta ar profesionāļu un zinātnieku vizīti LU Energoefektivitātes centrā Botānikas dārzā “Latvijā izmantojamo būvkonstrukciju siltumspējas un komforta mērījumi”, kur LU profesora Andra Jakoviča vadībā no 2011.gada ir izveidots testa stends energoefektivitātes monitoringam (www.eem.lv), veicot dažādus pētījumus, tostarp arī ES direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti efektīvai piemērošanai.
Profesors A.Jakovičš iepazīstinās viesus ar veikto pētījumu metodoloģiju, Latvijā izmantojamo būvkonstrukciju siltumspējas un komforta mērījumiem, gūtajām atziņām un nākotnes perspektīvām, kā arī atbildēs uz kolēģu un interesentu jautājumiem.
Dienas turpinājumā Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra sadarbībā ar JRC (Joint Research Centre) un EARTO (European Association of Researche and Technology Organisations) aicina vietējos uzņēmējus, būvniecības ekspertus un zinātniekus iesaistīties diskusijā par zinātnes lomu standartizācijā, standartiem un inovācijām būvniecībā, jauno materiālu pētniecību un testēšanu, Eirokodu 2.paaudzi u.c. aktualitātēm konferencē “Būvniecības standarti”.  Diskusija notiks Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras konferenču zālē Rīgā, Pērses ielā 2, piedaloties augsta līmeņa būvniecības ekspertiem un zinātniekiem no Eiropas pētniecības institūcijām un standartizācijas komitejām.

Trešā diena – 4 Jūnijs – diena uzņēmējiem
Rīta sesijā Latvijas Būvnieku asociācija kopā ar Eiropas Būvnieku konfederāciju, kas Eiropā pārstāv mazos un vidējos būvniecības uzņēmumus, organizē SBS Standartizācijas forumu “Būvkomersantu ieguvumi no standartizācijas būvniecībā”.
Forums norisināsies viesnīcas Bellevue Park Hotel konferenču zālē, Rīgā, Slokas ielā 1.
Dienas kārtība
9.00 – 9.10 Reģistrācija un konferences atklāšana (Latvijas Būvnieku asociācija)
9.10 – 9.30 Eiropas Komisijas atbalsts MVU standartizācijā (EK DG Grow)
9.30 – 9.50 Standartu ekonomiskais izdevīgums MVU darbā (UEAPME, Beļģija)
9.50 – 10.10 Būvniecības standarti. Sektoriālā pieeja (EBC, Beļģija)
10.10 – 10.30 Standartizācijas sistēma būvniecībā (LVS, Latvija)
10.30 – 10.50 Kafijas pauze
11.00 – 11.20 CEN TC 350 (Ilgtspējas standarti būvniecībā) (NOS, Norvēģija)
11.20 – 11.40 Eirokodeksu ieviešana Baltijas valstīs. Ieguvumi un izaicinājumi (RTU, Latvija)
11.40 – 12.00 Noslēguma komentāri ( LBA, Latvija)
Nedēļas centrālais notikums ir Ekonomikas ministrijas un Latvijas standartizācijas institūcijas organizētais 4. Eiropas Standartizācijas samits 4. jūnijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no plkst.12.00 līdz 18.30. Samits ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē oficiālajiem pasākumiem. Samita tēma ir “Kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku ekonomiku”, galveno uzmanību pievēršot būvniecības nozarei un tādiem tematiem kā ēku energoefektivitāte, ilgtspējīga būvniecība, viedās pilsētas (Smart Cities), kā arī ēku projektēšana un informācijas
modelēšana (BIM).
Samitā piedalīsies augstākā līmeņa Eiropas parlamenta, Eiropas Komisijas, Eiropas un Starptautisko standartizācijas organizāciju pārstāvji, kā arī standartizācijas speciālisti un uzņēmēji no Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm. Samita norisi atbalsta: AS “Cemex” un AS “Valmieras stikla šķiedra”. Šajā laikā Rīgā notiks arī Eiropas standartizāciju organizāciju (CEN un CENELEC) gada nozīmīgākie pasākumi – ģenerālās asamblejas.
Sīkāka informācija par samitu: http://summit2015.lvs.lv/

Ceturtā diena – 5 Jūnijs – diena publiskai pārvaldei
Rīta sesijā Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru organizē Baltijas valstu forumu “Nākotnes izaicinājumi būvniecības regulējumā”. Foruma ietvaros tiksies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas būvniecības kontroles institūcijas, daloties pieredzē saistībā ar Būvniecība 2020 izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi.
Baltijas forums norisināsies Būvniecības valsts kontroles biroja telpās K.Valdemāra ielā 157, Rīgā.
Dienas kārtība
10.00 – 10.15 Foruma atklāšana (Ekonomikas ministrija)
10.15 – 11.10 Iepazīstināšana ar Eiropas komisijas progresu attiecībā uz Būvniecība 2020 (Eiropas komisija) un Baltijas valstu būvniecības makroekonomiskās tendences (Baltijas valstu Makroekonomikas eksperts)
11.10 – 11.30 Kafijas pauze
11:30 – 13:00 Baltijas valstu izaicinājumi saistībā ar Būvniecība 2020 (Igaunijas, Lietuvas un Latvijas būvniecības kontroles iestādes)
Ceturtās dienas noslēgumā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un citām nevalstiskajām organizācijām organizē politikas veidotāju apaļā galda diskusiju par Būvniecības nedēļas ietvaros pārrunātajiem jautājumiem un tālākajām darbībām.
Šī diskusija norisināsies Būvniecības valsts kontroles biroja telpās un ar to tiks noslēgta Būvniecības nedēļa.
Dienas kārtība
14.00 – 14.20 Būvniecības nedēļas kopsavilkums (Būvniecības valsts kontroles birojs)
14:20 – 14:40 Latvijas Būvniecības stratēģijas izstrāde. Izaicinājumi un priekšlikumi (Ekonomikas ministrija)
14:40 – 15:40 Politikas veidotāju izaicinājumi (Latvijas Būvniecības Padome)
15:40 – 16:00 Būvniecības nedēļas noslēgums (Ekonomikas ministrija)
Detalizētāku informāciju par Būvniecības nedēļu Jūs varat saņemt:
– www.bvkb.gov.lv
– http://www.em.gov.lv/
– https://www.lvs.lv/
kā arī atbalstītāju un sadarbības partneru mājas lapās.

 

.

--> -->