otrdien , 28 maijs 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Lai kvalitatīvi apgūtu energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu, būvniecībā nepieciešams kvalificēts darbaspēks
Lai kvalitatīvi apgūtu energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu, būvniecībā nepieciešams kvalificēts darbaspēks

Lai kvalitatīvi apgūtu energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu, būvniecībā nepieciešams kvalificēts darbaspēks

Ar nacionāla līmeņa konferenci ir noslēdzies projekts “BUILD UP Skills FORCE”, kuru ieviesa Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni kopā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Vides investīciju fondu un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Noslēguma konferencē 27. aprīlī būvniecības un profesionālās izglītības nozaru pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar šo nozaru aktualitātēm Latvijā, par kurām runāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Ekonomikas ministrijas (EM), Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) un Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) vadība. Konferences noslēgumā IZM, EM, LBS, LBA vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vadību parakstīja Deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.

Ministriju pārstāvji atzinīgi izteicās par “BUILD UP Skills FORCE” projektu un tā aktualitāti šajā mirklī, kad tuvojas jauns būvniecības “vilnis” un ir īpaši svarīgi sagatavot kvalificētus un zinošus būvniecības profesionāļus, kas varēs kvalitatīvi apgūt ēku energoefektivitātes paaugstināšanai piešķirto Eiropas Savienības fondu atbalstu. Kā norādīja EM Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta direktore Aija Timofeveja, līdz 2020. gadam energoefektivitātes uzlabošanai ir piešķirti 333,55 miljoni eiro, no kuriem 166 miljoni eiro paredzēti tieši energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkas un vēl 115,13 miljoni eiro valsts ēkām.

Kā uzsvēra LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, lai kvalitatīvi apgūtu šo finansējumu, ir svarīgi sakārtot būvniecības vidi, ar to saprotot gan likumdošanas ietvaru, gan būvuzņēmēju un būvekspertu reģistrēšanās sistēmu, gan arī nozares pārstāvju attieksmi un izpratni par kvalificēta darbinieka nozīmi. Lai rastu iespējas paaugstināt kvalificētu strādnieku īpatsvaru nozarē, LBA prezidents Normunds Grīnbergs piedāvāja Latvijā jaunu, no ārvalstīm aizgūtu sistēmu, kas radītu pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka – būvniecības ID karti. Ar tās palīdzību būtu iespējams veicināt darba drošību un aizsardzību, veikt darba laika uzskaiti, tā mazinot ēnu ekonomiku, kā arī veikt strādnieka kvalifikāciju un tās identificēšanu būvlaukumā. Būvniecības ID karšu ieviešanas ideju šobrīd attīsta būvniecības nozares sociālie partneri – LBA un Latvijas Celtnieku arodbiedrība.

Konferences noslēgumā visas ministrijas, kas iesaistītas būvniecības procesā un energoefektivitātes pasākumu veikšanā, ir paudušas savu gribu un parakstījušas kopīgu deklarāciju ar būvniecības nozares asociācijām, lai strādātu pie kvalifikācijas celšanas būvniecībā strādājošajiem un veicinātu energoefektīvas būvniecības kvalitāti. Ar parakstītās deklarācijas saturu var iepazīties šeit.

Laikā no 2014. līdz 2016. gada aprīlim tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Saprātīga enerģija Eiropai” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Papildu informācija: Agris Kamenders, projekta vadītājs, Rīgas plānošanas reģions, e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv, tālr. 29145442.

LBA N.Grinbergs

Deklaracija

.

--> -->