otrdien , 28 maijs 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Latvijas Būvnieku asociācijai 20
Latvijas Būvnieku asociācijai 20

Latvijas Būvnieku asociācijai 20

Latvijas Būvnieku asociācijai šogad aprit 20 gadi. Tā tika dibināta 1996. gada 26. jūnijā ar mērķi apvienot būvniecības nozarē strādājošās fiziskās un juridiskās personas, saskaņot un aizsargāt savu biedru intereses būvniecības nozares darba tirgū, kā arī sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu un esošo speciālistu zināšanu pilnveidošanu būvniecībā. Šobrīd Latvijas Būvnieku asociācijai ir, iespējams, sarežģītākie uzdevumi kā jebkad, jo būvniecības nozare Latvijā ir kritiskā situācijā.

Latvijas Būvnieku asociācijas kā darba devējus pārstāvošās organizācijas loma ir nodrošināt uzņēmējdarbības vides attīstību būvniecības nozarē Latvijā un lielu, vidēju un mazu uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu.

Šajos 20 gados Latvijas Būvnieku asociācija ir aktīvi piedalījusies dažādu būvniecības normatīvo aktu sagatavošanā un pilnveidošanā, izstrādājusi priekšlikumus Saeimai, Ministru kabinetam, Ekonomikas ministrijai un citām valsts iestādēm nozarei būtiskajos jautājumos. Latvijas Būvnieku asociācija ir aktīvi piedalījusies nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošanā. Ir izveidota skate “Gada labākā būve Latvijā”, kas šogad norisināsies jau 18 reizi, būvniekiem rīkotas sporta spēles “Būvnieku svētki”.

Šobrīd būvniecības nozarē ir nepieciešams pieņemt dažādus ar nozares turpmāko attīstību saistītus normatīvos aktus un risināt biznesa jautājumus. Veikt uzņēmējdarbību būvniecībā kļūst aizvien sarežģītāk. Valsts kontrolējošās institūcijas joprojām būvniecību uzskata par “toksiskāko” nozari tautsaimniecībā.

2016. gadā Latvijas Būvnieku asociācija, kura pārstāv vidējo un mazo būvnieku intereses, risina šādus jautājumus:

  • Publiskā iepirkuma likuma izmaiņas, lai uzņēmēju interesēs izskaustu dempingu un negodprātību;
  • Solidārās atbildības principa ieviešana būvniecībā, lai apakšuzņēmēji un strādājošie saņemtu samaksu par padarīto darbu;
  • Būvkomersantu klasifikācija, lai celtu būvniecības kvalitāti un izskaustu nelegālos būvniekus;
  • ID karšu ieviešana būvniecībā nodarbinātajiem, lai kvalificēti speciālisti tiktu nodrošināti ar darbu.

Latvijas Būvnieku asociācija ir atvērta sociāli aktīviem būvniekiem, kam rūp vide, kurā tie darbojas, lai kopā veidotu būvniecībai labvēlīgu un sakārtotu uzņēmējdarbības vidi. Tāpat Latvijas Būvnieku asociācija ir atvērta sadarbībai ar valsts institūcijām un citām organizācijām, lai paustu būvnieku viedokli un panāktu reālus risinājumus šībrīža problēmām.

Vairāk informācijas:
http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv
tālr. 67228584
e-pasts: lba@latnet.lv
www.facebook.com/LBAbuvniekuasociacija

Informāciju sagatavoja Aija Zūle, Latvijas Būvnieku asociācija

.

--> -->