svētdien , 25 februāris 2024
Jaunumi
Jūs esat šeit: LBA | Aktualitātes | Izaicinājumi būvniecībā: kvalitāte, speciālisti un birokrātija
Izaicinājumi būvniecībā: kvalitāte, speciālisti un birokrātija

Izaicinājumi būvniecībā: kvalitāte, speciālisti un birokrātija

Mēs visi vēlamies dzīvot ērtā vidē, glītās, drošās un ekonomiski apsaimniekojamās ēkās. Lai šo pasūtītāju sapni piepildītu, būvniecības nozarei nākas saskarties ar lieliem izaicinājumiem, tostarp speciālisti nemitīgi lauza galvas par to, kā padarīt būvju tapšanu labāku un efektīvāku.

Nozares aktualitātes, attīstības tendences, riski un konkrētas problēmas plaši tiks apspriestas 25.augustā notiekošajā konferencē „Būvniecība. Arhitektūra. Pilsētvide 2016”.

Pirms konferences zvērinātu advokātu biroja „Eversheds Bitāns” partnere, zvērināta advokāte Ilze Kramiņa – dalās pārdomās par lielākajiem izaicinājumiem būvniecībā.

1.Precīzāk jānodala pušu atbildība būvniecības procesā

Nenoliedzami, ikvienas būves tapšana ir sarežģīts process, kurā piedalās daudz iesaistīto pušu: pasūtītājs, arhitekti, projektētāji, inženieri, ģenerāluzņēmēji, būvnieki un, protams, pašvaldības un uzraugošās iestādes. Tādēļ ir svarīgi precīzi nodalīt atbildību gan projektēšanā un celtniecībā, gan arī vēlāk – ēku ekspluatācijas laikā.

Pasūtītājs paļaujas uz to, ka projektētāji un būvnieki ir kompetenti speciālisti un saprot, ko dara. Tā atbildība par notiekošo celtniecībā būtu jāuzņemas tieši viņiem. Diemžēl ik pa laikam strīdīgās situācijās saskaramies ar mēģinājumiem atbildību uzvelt pasūtītājam. Tas nav īsti pareizi,” atzīst Kramiņa.

2. Būvniecības procesā visiem jāspēj nodrošināt augstus kvalitātes standartus

Lai patiešām taptu drošas, modernas un ekonomiski izdevīgas ēkas, katrā būvniecības procesa posmā ir jānodrošina profesionāls, kvalificēts un kvalitatīvi izpildīts darbs. Taču gan pasūtītāji, gan arī būvnieki bieži vien saskaras ar nekvalitatīvu projektētāju darbu, tādēļ pašiem būvniekiem izpildes laikā nākas labot konstatētās nepilnības.

Valsts būvniecības kontroles biroja uzsāktā ekspertu sertifikāciju varētu novērst situācijas, kurās eksperti nepārbauda projekta aprēķinus.

Tiesa, viena no tendencēm, kas būtiski maina būvniecības procesu, īpaši projektēšanu ir tā dēvētais Eirokodekss, kas tuvākajos gados pilnībā nomainīs iepriekšējos, vēl uz padomju laika normām balstītos būvniecības standartus. Atbilstoši jaunajiem standartiem, būvinženieriem ir jāuzņemas lielāka atbildība par izvēlētajiem tehniskajiem risinājumiem, tādēļ, pēc nozares speciālistu teiktā, daļa projektētāju nesteidz mainīt līdz šim ierastās darba metodes.

3.Jādomā, kā mazināt birokrātiju pēc jaunā Būvniecības likuma pieņemšanas

Būvniecības formālo pusi ir mainījis arī jaunais Būvniecības likums, kas stājās spēkā 2014.gada rudenī. Ir pagājis pusotrs gads, taču investori un paši būvnieki secina, ka sākotnējā ideja – radīt investīcijām pievilcīgu vidu, padarīt būvatļaujas saņemšanas procesu raitāku un vienkāršāku – nav piepildījusies. Praksē birokrātija ir kļuvusi lielāka nekā iepriekš un projektēšanas termiņi ir gandrīz dubultojušies.

Nozarei ir nopietni jādomā, kā samērot skrupulozu kontroli un atbildību par iespējamajām kļūdām projektēšanā un celtniecībā. „Ne velti būvniecības speciālisti bažījas, ka būvvaldēs strādā vairāk juristu nekā būvekspertu,” saka „Eversheds Bitāns” partnere.

4.Būvniecības nozares attīstību var nodrošināt eksports un valsts investīcijas infrastruktūrā

Speciālisti tuvākajos gados neprognozē strauju izaugsmi būvniecībā. Tas nozīmē, ka darbību var paplašināt uzsākot darbu ārvalstu tirgos vai cerot uz valsts investīcijām infrastruktūras objektos. Eksporta attīstīšana ir grūts uzdevums, jo, mazinoties izaugsmei visā reģionā, ikvienā valstī saasinās iekšējā konkurence. Tādēļ būtu apsveicami, ja valsts, plānojot investīcijas, lielāko apjomu paredzētu apstākļiem, kad ekonomikā ir recesija.

Vienmērīgs pasūtījumu apjoms mazinātu arī būvniecības profesionāļu aizplūšanu uz citām valstīm un būvniekiem būtu daudz vienkāršāk nodrošināt kvalificētu speciālistu piesaisti.

5. Jāaktualizē par kvalificētu speciālistu piesaisti un skološanu

Eksperti atzīst, ka liels izaicinājums nozarei ir ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšana. „Aplokšņu algas” kropļo godīgu konkurenci un neļauj nodrošināt atbilstošu atalgojumu augsti kvalificētiem speciālistiem. Domājot par nākotni, ir svarīgi ieinteresēt jauniešus par studijām ar būvniecības nozari saistītās programmās, tostarp nodrošinot valsts apmaksātas mācības.

Izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras būvniekiem, iespējamie attīstības scenāriji, konkrētu problēmu – energoefektivitātes un ugunsdrošības – analīze ir tikai dažas no tēmām, par kurām 25.augustā tiks runāts konferencē „Būvniecība. Arhitektūra. Pilsētvide 2016”.

Atbalsta: „Eversheds Bitāns”. Organizē: „BIG Event”.

Reģistrācija: http://www.bigevent.lv/buvnieciba-2016/

.

--> -->